นโยบายความลับ


นี่เป็นเว็บไซต์สาธารณะเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “เมือง Azuchi Momoyama ที่ Ise” ซึ่งบริหารโดย บริษัท หมู่บ้านวัฒนธรรม Azuchi Momoyama ที่ Ise
(ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”) และเพื่อช่วยในการดำเนินการ บริการที่ดีกว่า
ในฐานะที่เป็นหน่วยประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและจัดเก็บจากลูกค้าดังที่แสดงไว้ด้านล่างนี้

รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้าด้วยความยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้ง่ายและดียิ่งขึ้นเช่นการตอบสนองต่อคำขอของลูกค้า

 

เปิดเผยวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ในหลักการเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

 

ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อลูกค้าติดต่อเราทางเว็บไซต์นี้จะต้องลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์
เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคุณเพื่อส่งอีเมลหรือเอกสารเพื่อการติดต่อ ให้คำแนะนำการใช้งานและ ตอบคำถาม
เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมเกินกว่าสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่ได้แจ้งคุณแล้ว
นอกจากนี้เราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ฝ่ายที่สามภายนอกบริษัท โดยไม่มีความยินยอมล่วงหน้าของคุณ ยกเว้นกรณีที่ได้กำหนดตามกฎหมาย

 

ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเดียวกัน
บริษัท ที่เกี่ยวข้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับฝ่ายที่สามภายนอกบริษัท

 

ความลับของข้อมูลส่วนบุคคล
ในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การใช้งาน บริษัท จะพยายามรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องโดยในขณะเดียวกันก็จะมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันจากการรั่วซึม เสียหายหรือเป็นอันตรายต่อข้อมูลส่วนบุคคล

 

การติดตามพนักงาน
บริษัท จะดำเนินกิจกรรมเพื่อการติดตามที่จำเป็นและเหมาะสมกับทีมผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

 

การดูแลสถานที่ไว้วางใจ
ในกรณีที่บริษัทไว้วางใจการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไปยังฝ่ายที่สามอื่น ๆ เราจะดำเนินการติดตามและกิจกรรมการตรวจสอบที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับฝ่ายที่สามที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น

 

เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท จัดเก็บไว้ ในกรณีที่ลูกค้ามีการร้องขอเช่นแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งาน การเปิดเผย การปรับปรุง การหยุดให้ฝ่ายที่สามภายนอก บริษัท ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมายหลังจากยืนยันกับลูกค้ารายนี้แล้ว

 

จัดกำหนดระเบียบข้อบังคับภายในเกี่ยวกับความลับของข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อดำเนินการสิ่งนี้ได้ บริษัท ของเราจะมีการกำหนดระเบียบข้อบังคับภายในเกี่ยวกับความลับของจ้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น บริษัท จะให้ความรู้อย่างทั่วถึงและกำหนดให้ฝ่ายบริหารและพนักงานดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม นอกจากนี้เราจะพยายามปรับปรุงสิ่งที่จำเป็นเช่น ตรวจสอบการใช้งานในเวลาที่เหมาะสม

 

ปฏิบัติตามกฎหมาย
บริษัท ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและพยายามในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

 

หน้าต่างตอบถาม
เราจะตอบคำถาม คำร้องเรียน ฯลฯ เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างตรงไปตรงมา

 

ที่อยู่เพื่อการติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ร่วมหุ้น บริษัท หมู่บ้านวัฒนธรรมMomuchiama Azuchi ที่ Ise
〒519-0603 1201-1 Mitsu เขต Futami เมือง Ise จังหวัด Mie
TEL 0596-43-2300

 

1 ธันวาคม 2016 – สร้างกฎระเบียบ
25 พฤศจิกายน 2017 – แก้ไข